Fiber i plast

  • Publisert 01.04.04

I arbeidet med å lage en plast som har større styrke, er «grønn» og nedbrytbar, blander nå forskere naturlige fibrer inn i ulike plastmaterialer.

Fibrene fungerer som en slags armering som gjør at plasten kan få mange ulike anvendelser: i biler, innenfor medisin og offshore, eller som nye former for emballasje.

Materialene som settes sammen, er i dette tilfelle nedbrytbare polymerer og ulike typer naturfibrer. Dette kalles en biokompositt. Fibrene kan hentes fra tre, lin eller papir, men forskerne skal også teste fibrer fra ulike typer sjødyr, blant annet stoffet chitin som finnes i rekeskall.

Når forskerne arbeider med biokomposittene, benytter de naturfibrer i makroskala, men SINTEF/NTNU skal nå starte prosjekt der det vil bli jobbet med fibrer i nanoskala. Dette betyr at man kan framelske helt spesielle egenskaper – for eksempel at fibrene skal ha en bestemt form og størrelse og at de fordeler seg i materialet på en bestemt måte.