Gemini_8678

Foto: Studio Lasse Berre Professor Carla Dahl-Jørgensen er slett ikke sikker på om Norge behøver å frykte de store innvandringsbølgene når bommene åpnes for nye EU-borgere: – Internasjonalt er trenden at arbeidsplassene flytter heller enn at arbeidstakerne gjør det. Om folk overlever økonomisk der de bor, og samtidig slipper krig eller sterk politisk ustabilitet, så viser all erfaring at de holder seg i ro.