1067341455.82.jpgNone.medium

Professor Anders Johnsson passer godt på de indiske telegrafplantene.