Ny bok: Barn og psykologi

Marion Kloep og Leo B. Hendry: «Utviklingspsykologi i

praksis», Abstrakt forlag

Jobber du med barn og unge?

Barneforskere ved NTNU har nylig gitt ut en praktisk rettet bok i utviklingspsykologi, som skal være til direkte nytte enten du arbeider med barn og unge, eller med egne barn. Foruten veiledning gir boka også spillerom for den enkelte profesjonsutøver eller forelder til å fortolke og overføre ideer på en personlig og kreativ måte.

Boka er dessuten illustrert med tallrike eksempler og individuelle historier. Kombinasjonen av moderne teori og pedagogisk praksis gjør at dette er den eneste læreboka i sitt slag på norsk.

Kloep er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved NTNU, mens Hendry er professor ved Norsk senter for barneforskning, NTNU.