1022855627.51.jpgNone.medium

En undersøkelse blant ungdom i Sør-Trøndelag antyder at en av tre med spiseforstyrrelser, er gutter.