1062747416.61.jpgNone.medium

Arnfinn Langeland har trålet gjennom store deler av Trollheimen på jakt etter tusenbeinskrepsen Tanymastix stagnalis.