Jakta på gamle grekarar

Her har vore gravplass i 1200 år, og ein skal ikkje rote lenge i jorda før ein finn noko.