1063629218.36.jpgNone.medium

Skiveøks av flint som kan være opptil 12 000 år gammel.