Rensker nettsider for porno

En doktorgradsstudent har utviklet programvare som er i stand til å gjenkjenne pornografiske bilder. Sikkerhetspolitiet i Japan har kjøpt systemet for å slå ned på ulovlig nettporno, og nå er Kripos interessert.

Will Arentz har arbeidet med sin doktorgrad om klassifisering og søking i ikke-tekstlige data i et år.

Før han begynte på doktorgradsstudiet hos Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), arbeidet han et par år hos Fast Search & Transfer. Begge bedriftene er kjent for sine effektive søkeverktøy for nettet.

Arentz brukte juleferien for to år siden til å utvikle bildegjenkjenningsprogrammet som har vist seg å være til god hjelp i jakten på porno.

Litt nerd

- Skjermen er viktig, sier Will Arentz som har brukt alle midlene en doktorgradsstipendiat får, på en skjerm til 30 000 kroner.

– Skjermen er viktig, sier Will Arentz som har brukt alle midlene en doktorgradsstipendiat får, på en skjerm til 30 000 kroner.

– Jeg er ikke helt nerd, men kanskje litt, sier Arentz, som bare var to år gammel da han ble databruker. At han er et programmeringstalent, er det liten tvil om. Hovedoppgaven ved NTNU tok han på datasøk i musikk, og det er ikke vanskelig å forstå at det er en mer komplisert oppgave enn å søke i vanlig tekst.

Sammen med sin veileder Bjørn Olstad har Arentz startet firmaet Ergodics. Firmaets forretningsidé er å lage programvare som klassifiserer og søker i ikke-tekstlig informasjon, som for eksempel bilder og musikk.

Et bildes “fingeravtrykk”

– Vi kan søke i alt mulig som kan representeres som tallverdier, sier Arentz, og nevner noteblad som et annet eksempel.

Han har utviklet en metode som setter ham i stand til å representere et bilde ved hjelp av et “fingeravtrykk” som består av åtte flytende tall, hver på 64 bit. Fingeravtrykket er det samme selv om bildet roteres eller farger endres.

I Japan har politiet opprettet en base med 14 000 ulovlige pornografiske bilder. Der brukes fingeravtrykk-metoden for å søke gjennom nettsteder på jakt etter lignende bilder.

Arentz benytter en avansert programmeringsteknikk som kalles “evolutionary computation” eller genetisk programmering. Populært forklart betyr det at programmene lærer av oppgavene de blir satt til å gjøre, og forbedrer seg selv. Programmene kombinerer seg og avler nye barn, så å si. De beste programsekvensene lever videre, mens de dårligste sjaltes ut.

Kripos interessert

Ergodics har et nært samarbeid med Fast, som gjennom sine egne produkter har formidlet salg av Ergodics’ søkefunksjoner. Flere andre instanser som overvåker nettet har vist interesse for produktet, blant annet er norske Kripos seriøst interessert.

Kapitalinteressene vil også gjerne støtte denne forretningsideen, men foreløpig har Ergodics takket nei.

– Vi er konservative og kjører et sikkert løp. Produktet er under stadig forbedring. Derfor vil det neppe bli noen markant satsing før jeg har avsluttet doktorgradsarbeidet, sier Arentz.