1049206813.79.jpgNone.medium

Dette membrananlegget brukes på avløpsvann. Filteret stopper alt fra foruresning til bakterier, og det rensede vannet kommer ut fra røret på toppen.