FOLLUM~7

Utslippet fra prosessindustrien vil aldri bli null, men med forbedret teknologi og endring i råvareinntak er mye oppnådd. Foto: Visual knowledge