1049358635.75.jpgNone.medium

Sammen med Oceanor har Øyvind Mikkelsen utviklet et nytt apparat for analyser av tungmetaller.