1048753189.11.jpgNone.medium

Roald Otnes har skrevet doktoravhandling om militære HF-samband.