1047541374.99.jpgNone.medium

HUNT er en av verdens største befolkningsundersøkelser. Nå planlegger forskerne en tredje innsamlingsrunde.