s04_museumsmontasje

Tag'ene ved siden av maleriet sender automatisk informasjon om bildet til din PDA. Fotoillustrasjon: Lars Fredrik Forberg