Svartlamoen utstillingsvindu for treforskere

Svartlamoen i Trondheim skal bli et utstillingsvindu for ny bruk av tre i bygårder. Boformer for det 21. århundre konstrueres i “teknologisk tre”.

– Svartlamoen som “case” representerer en unik mulighet for å prøve ut nye løsninger, sier Harald Landrø som er leder for Tresenteret ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Forsknings- og utviklingspark

Bymiljø i tre kan få sin renessanse i Trondheim når Tresenteret hjelper Trondheim kommune å bygge en ny type bydel.

Landrø håper at Svartlamoen kan bli en eneste stor forsknings- og utviklingspark for innovative og gode løsninger for urbant tre. Her tenker man seg nye boformer, nye tekniske løsninger for lave kostnader, og ikke minst nye perspektiver på byutvikling og bymiljø.

Trondheim kommune håper å kunne sette i gang en rekke FoU-prosjekter tidlig i 2003, med byggestart året etter.

Fordums arbeiderbolig på Svartlamoen. Typisk eksempel på et såkalt Reinahus. (Foto: Tor H. Monsen)

Fordums arbeiderbolig på Svartlamoen. Typisk eksempel på et såkalt Reinahus. (Foto: Tor H. Monsen)

Gammel og slitt arbeiderbydel

Svartlamoen ligger på “den gale siden” av jernbanesporet like nord for Trondheim sentrum. En dyster samling trehus og noen få murbygninger, midt inne i et industriområde. Hadde det ikke vært for lysene i vinduene, ville man trodd bygningene var fraflyttet. I mange år var Svartlamoen under en slags beleiring: Beboerne nektet å la seg flytte av en kommune som ville rive restene av den gamle arbeiderbydelen, og regulere resten til næringsvirksomhet.

Ti års kamp er i dag over. Svartlamoens bebyggelse skal bevares, og området skal fungere i en harmonisk sameksistens med industrien.

Billige og gode boliger

Ambisjonene er høye: Arkitektonisk skal nybyggene videreføre den eksisterende trehusprofilen. Bygningene skal ha dynamiske boligløsninger, med flyttbare vegger som enkelt kan endre boligtypen. Kollektiver skal kunne bo her.

Løsninger for støyvern mot industrien skal utvikles. Alle boligene skal være utleiebasert. For rundt 4 000 kroner skal man kunne leie en 50 kvm stor leilighet. Og byggekostnadene skal ikke overstige 10 000 kroner kvadratmeteren.

Snitt fra vinnerutkastet i arkitektkonkurransen om Svartlamoen. Interiørløsningen åpner blant annet for bokollektiver. (Foto: Trondheim kommune)

Snitt fra vinnerutkastet i arkitektkonkurransen om Svartlamoen. Interiørløsningen åpner blant annet for bokollektiver. (Foto: Trondheim kommune)

Svartlamoen internasjonal modell

Forsøk i laboratorier er vel og bra, men det finnes ikke noe bedre enn realiserte resultater.

– Det er derfor viktig å ha såkalte referansebygg å vise til. Svartlamoen skal være et slikt anlegg. Løsningene på Svartlamoen vil bli såpass eksperimentelle at de også vil bli lagt merke til internasjonalt. Tresenteret er engasjert i samarbeidsprosjekter i Norden og har gode forskningskontakter ellers i Europa. Svartlamoen kan bli et utstillingsvindu og en modell for en ny type boligbygging i mange land, sier Landrø.