1039001050.52.jpgNone.medium

Senterleder Audun Dybdahl har studert gamle skrifter fra middelalderen i Trondheim og funnet ut hva slags rikdommer geistligheten veltet seg i. Foto: Synnøve Ressem