Ukjent miljøaktør3

Katalytisk forbrenning illustrert på atomær skala. Hydrogen og oksygenmolekylene setter seg på platinaoverflaten (katalysatoren), splittes, og reagerer med vann (H2O). Prosessen genererer varme og ble derfor benyttet i de første lighterene.