1035837250.32.jpgNone.medium

En profil av forholdene i Røesgrenda viser avskallingen i hvert skred fra 1995.