1037619201.22.jpgNone.medium

Sentralbygg 1 ved gamle NTH stammer også fra denne perioden. Her er modellen av bygget.