Nye forskningsmillioner ruller inn

  • Av
    Publisert 23.09.02
    Tidligere skribent i Gemini, NTNU

Bjarne Foss ved NTNU er i dag en glad mann. Han og vennene hans får 22,5 av de 180 millioner kronene Forskningsrådet bevilger til å styrke næringsrettet forskning de nærmeste fem årene. NTNU og Sintef har sikret seg nesten hele potten alene.

I juni var Bjarne Foss, professor i teknisk kybernetikk, nokså skuffet. Han hadde så inderlig håpet at prosjektet han hadde på beddingen, “Prosess-systemteknikk – Fra naturgass til energibaserte produkter”, skulle havne i kategorien Senter for fremragende forskning (SFF).

Nesten fremragende

Sammen med førsteamanuensis Olav Bolland ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og professorene Hallvard Svendsen og Sigurd Skogestad ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, hadde Foss planlagt et prosjekt knyttet til utvinning, transport og bruk av norsk naturgass. Sammen med industrien skulle de utvikle nye, og miljømessig gode, teknologiske løsninger for at mer av gassen blir transportert til og brukt i Norge. Teknologien skulle bli salgbar ute i verden.

Prosjektet høstet mange godord, men nådde likevel ikke helt til topps i SFF-finalen. Nå kan det komme i gang likevel.

40 millioner i året

1020843745.62.jpgNone.mediumNorges forskningsråd har nemlig bestemt seg for å bla opp til sammen 180 millioner blanke fondskroner for å styrke næringsrettet kompetanse i årene som kommer. 20 av dem skal deles ut i år, og 40 hvert år i perioden 2003-2006.

Bevilgningen ble gitt av rådets hovedstyre fordi fondsbevilgningene ellers i liten grad har vært rettet mot næringslivets kompetansebehov.

Sju prosjekter

Foss er bare én av mange glade NTNU-ere i disse dager. Hele sju prosjekter som ikke nådde opp i kampen om Senter for fremragende forskning (SSF), Strategisk universitetsprogram (SUP) eller Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB), kan likevel gjennomføres.

Fem av dem er rene NTNU-prosjekter, og to er fellesprosjekter mellom NTNU og Sintef. I tillegg får Handelshøyskolen BI bevilgning til ett prosjekt. Hvert prosjekt får 1,5 – 3 millioner kroner i år og 3 – 6 millioner årlig i perioden 2003-2006.

Rektor ikke forbauset

NTNUs rektor Eivind Hiis Hauge er hoppende glad (- Skriv så gjerne at jeg jubler!), men ikke direkte forbauset over at så stor del av potten gikk til trondheimsmiljøet:

– Næringsrettet forskning har vært dramatisk skviset i tidligere bevilgninger. Det er flott at dette nå har blitt rettet opp. Og flott at Forskningsrådet valgte å bruke ferske kvalitetssøknader som grunnlag.

– Men det er ikke så overraskende at nettopp NTNU og Sintef får en så stor del av kaka. Det er jo først og fremst vi som driver denne typen forskning, sier Hauge.