Havets grøde6

Vi høster to trinn høyere opp i næringskjeden når vi høster fra havet i stedet for på land. Det er dårlig ressursutnyttelse. 90 prosent av energien forsvinner for hvert trinn opp i næringskjeden vi klatrer.