Havets grøde2

Forskningsprogrammet «Utnyttelse av zooplankton som bio-ressurs» ved NTNU vil undersøke mulighetene for å utnytte krill og raudåte (bildet) blant annet i fiskefôr til oppdrettsnæringa.
Foto: Nils Tokle