Havets grøde2

Forskningsprogrammet "Utnyttelse av zooplankton som bio-ressurs" ved NTNU vil undersøke mulighetene for å utnytte krill og raudåte (bildet) blant annet i fiskefôr til oppdrettsnæringa. Foto: Nils Tokle