Hard trening bra ved hjertesvikt

Intensiv intervalltrening gir rotter med hjertesvikt bedre kondisjon og en friskere hjertemuskel. Forskerne tror at treningen gir like positive resultater for mennesker.

At trening generelt er godt for hjertet, er gammelt nytt. Men at systematisk og nokså hard trening er bra for de som allerede er hjertesyke, har man til nå vært mer usikker på.

Tre forskere fra Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) vet nå mer om hvordan trening virker inn på hjertemuskelen og de cellulære og molekylære mekanismene. Men de kan ikke gi klare råd til hjertesyke mennesker riktig ennå.

– Håpet er at vi innen fem år kan gi hjertesyke detaljerte anbefalinger om hvordan og hvor mye de bør trene for å bedre livssituasjonen sin, sier professor Øyvind Ellingsen.

Like bra som piller

Ellingsen har sammen med post doc.-stipendiat Ulrik Wisløff og stipendiat Ole Johan Kemi gjennomført dyreforsøk som viser at trening har en like positiv effekt på hjertesyke som de vanlige hjertemedisinene har.

1031924256.75.jpgNone.mediumMen trekløveret fra Trondheim understreker at en stor, internasjonal undersøkelse er nødvendig for å være sikker på at resultatene er overførbare til mennesker.

Forsøkene skal også gjennomføres med mus for å kunne studere hvordan genreguleringen forandres ved trening, noe som er Ole Johan Kemis område.

Hard intervalltrening best

Rotteforsøkene viser at individer med hjertesvikt kan trene hardere enn tidligere antatt. Det ser ut til at kontrollert intervalltrening med høy intensivitet gir best effekt og bedrer kondisjonen raskt.

– Hva som er hard trening, vil bestemmes av startformen. Bedre kondisjon for en toppidrettsutøver kan bety at han går femmila fortere på ski. For en hjertesyk person kan bedre kondisjon føre til at han kan hente posten eller støvsuge huset sitt. Det har stor betydning for livskvaliteten, sier Ulrik Wisløff.

– Vi gjør grundige målinger av treningskapasiteten til både musene, rottene og personene som er med i forsøkene våre, sier Wisløff, som nå har startet opp med forsøk på mennesker ved Hjertemedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Mindre og bedre hjerte

En dårlig hjertemuskel kompenserer ved å vokse. Rotteforsøkene har vist at hjertemuskelen blir mindre ved hard intervalltrening hos hjertesyke. Hos friske individer vil muskelen vokse litt med trening. Men at den krymper hos hjertesyke, er altså et tegn på at den fungerer bedre.

Ellingsen, Wisløff og Kemi har fått høyt rangerte internasjonale priser for arbeidet sitt innen cellulær kardiologi.