Positive tanker hjelper mot smerter

Å styre tankene inn på bølgeskvulp, blomster og solskinn hjelper pasienter med fibromyalgi mer enn medisiner, viser et forsøk gjort ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

tmpCwNfMK_NoneEgil Fors har i sitt doktorgradsarbeid gjort et forsøk hvor en gruppe pasienter med fibromyalgi fikk utdelt en 30 minutters kassett med litt musikk og avslappingsøvelser. I tillegg fikk personene beskjed om å forestille seg bestemte positive bilder, som vakker natur eller fint vær. Dette heter positiv visualisering.

Må lære teknikker

– Folk med kroniske smerter, som fibromyalgipasienter, er en gruppe vi ikke har noe godt tilbud for. Vi kan ikke si at de må lære seg å leve med smertene sine. Men de må lære seg spesielle teknikker for å mestre smertene. Positiv visualisering er en slik teknikk, opplyser Fors.

Virket positivt

Bruk av en guidet tankeflukt med positive bilder og forestillinger viste seg å virke mer positivt enn andre ting som også ble prøvd i forsøket.

– En kontrollgruppe fikk også en kassett med avslappingsøvelser og musikk. Men de fikk beskjeder om å tenke på hvordan kroppen fungerer og takler smerter – for eksempel at blodet skal strømme fritt og uhindret omkring i årene. Men det viste seg at effekten ikke var like god i denne gruppa. Det kan hende det ble for teknisk, sier Egil Fors.

Ingen effekt

Rundt halvparten av pasientene i hver av disse to gruppene fikk i tillegg medikamentet amitriptylin som en del av behandlingen, mens den andre halvparten fikk “lurepiller”.

– Amitriptylin har vært mye brukt for pasienter med fibromyalgi, og det skal gi positiv virkning hos én av fire pasienter. Men i mitt forsøk klarte vi ikke å registrere noen positiv effekt av dette medikamentet, sier Fors.

Egil Fors arbeider som overlege på Tverrfaglig smertesenter ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Han har konsentrert arbeidet sitt i hovedsak omkring behandling av kroniske muskel- og skjelettsmerter med ukjente årsaksforhold og vedlikeholdsmekanismer, slik som fibromyalgi. Men han har også analysert måter å mestre akutte smerter på.

At positiv visualisering kan virke positivt mot både akutte og kroniske smerter, er en av flere konklusjoner i arbeidet hans.