Nytt verktøy for korstemmer og legetimer

Mange forskere bruker video og lydopptak i sitt forskningsarbeid. Mye tid går med til å høre og se igjennom materialet for å analysere ulike fenomener, men nå kommer et verktøy som kan hjelpe dem.

Forskere innen ulike fagområder kan ha bruk for et dataverktøy som beskriver og logger elementer i video og lydopptak. Vitenskapsfolkene drømmer om et hjelpemiddel som gjør det lett å finne akkurat de delene av et opptak som han eller hun er interessert i og analysere innholdet.

Stipendiat Jon Heggland ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har kommet langt med å utvikle et slikt verktøy.

Trenger begrepsverden

Beskrivelsesverktøyet må være generelt nok til å kunne brukes på mange forskningsfelt, og detaljert nok til å gjøre nytten for forskerne.

– Først må man definere en begrepsverden – en såkalt ontologi – for de aktuelle opptakene, og legge disse begrepene inn manuelt. Det krever mye arbeid. Denne begrepsverdenen må være strengt hierarkisk organisert, understreker han.

Men når begrepene først er lagt inn, kan mange opptak analyseres over samme lest.

Ingen begrensninger

I et opptak av en korkonsert, kan man skille ut sangen fra musikken i første omgang, dame- og herrestemmer i neste, og deretter dele inn i sopraner, alter, tenorer og basser.

Når begrepsverdenen først er lagt inn, kan en musikkforsker se hvor lang tid hver stemme har fått i konserten, slå sammen damestemmene for å se dem samlet, eller han kan se om det alltid er herrestemmene som begynner når koret kommer inn etter en pause.

Teknisk sett er det ingen begrensninger for hvor mange begreper som kan inngå i systemet.

– Men det vil gjerne ikke være funksjonelt å ha for mange, sier Heggland.

Finner systemer

tmpy6cs_q_None

Stipendiat Jon Heggland (Foto: NTNU)

På denne måten er det mulig å gå gjennom et stort materiale ved bruk av de samme begrepene og gjennomføre de samme analysene for alt. Man kan finne mengder, overlappende fenomener eller andre systemer i materialet.

Anvendelig for mange

– Verktøyet er prøvd ut i forbindelse med et forskningsprosjekt hvor man videofilmet legekonsultasjoner for blant annet å finne ut hvor mye legen brukte datamaskin under konsultasjonen, hva hun brukte den til og hvor mye tid legen brukte på å snakke med pasienten, forklarer Heggland.

Han er åpen for at svært mange forskjellige forskningsområder kan ha behov for et slikt verktøy, og vil gjerne få tips om nye bruksområder.

– Alle som bruker lyd og levende bilder i forskningen sin kan få skreddersydd dette verktøyet så det passer til deres bruk, sier han.