22_24_3

Mikrokanyle (øverst) og tradisjonell glasskanyle (under) som benyttes til penetrering av embryoer. Mikrokanylene framstilles ved overflate mikromaskinering der silisiumnitrid er materialet. Kanylene er mindre enn 5 mikrometer høye og kan være ned mot 5 mikrometer brede. Nålen på bildet er 30 mikrometer bred og gjør liten skade på embryoet. Bruddflaten på den tradisjonelle glasskanylen (t.h.) er derimot svært uregelmessig og ikke spesielt skarp. Foto: Stefan Zappe og John Xjzhang