Georadar ser gjennom jorda

Forskere ved NTNU har utviklet en radar som ser gjennom jorda og lager tredimensjonale bilder av gjenstander og strukturer under bakken.

3D-radaren er basert på ultrabredbånds radar- og antenneteknologi som gjør det mulig å samle data mye raskere enn teknologi som er brukt tidligere.

– Tidligere har man tatt dybdesnitt ned i jorda. Med 3D-radaren får vi et helt annet overblikk over grunnen. sier Egil Eide ved NTNU i Trondheim.

1024319836.16.jpgNone.medium

Lage kart

Selve georadaren består av en 2,5 meter bred elektronisk skanner. Fordi den er utstyrt med mange antenner, fremskaffer den høyoppløselige tredimensjonale bilder av objekter eller naturlige strukturer som kan befinne seg to til tre meter ned i jorda.

– Denne radaren kan også se ikke-metalliske ting. Og siden vi får fram tredimensjonale bilder, kan vi få ut et slags 3D-kart av undergrunnen, forklarer Eide.

Grunnforhold

Radaren er godt egnet til å finne og kartlegge nedgravd infrastruktur som rør og ledninger, men også til å sjekke grunnforhold og kvalitet i underlaget for veier og jernbaneskinner, siden den gjør det mulig å se de forskjellige lagdelingene i grunnen.

Mineleting

Andre bruksområder for 3D-radaren kan være arkeologiske undersøkelser. En mulig militær anvendelse kan være å lete etter miner og blindgjengere.

– Radarstrålene kan rekke framover fra et kjøretøy. Dermed trenger ikke radaren å berøre bakken for å undersøke grunnen, forklarer Eide.

Eget firma

3D-radaren er kommersialisert, og forskeren Egil Eide leder firmaet som heter 3D-radar AS. Mer informasjon om radaren og firmaet