Fra ISDN til ASDL med gammel kobber

I dag svirrer begrepene ISDN og ADSL om hverandre. For 30 år siden hadde ingen hørt om dem. Likevel går disse nymotens telesystemene gjennom det gamle nettverket av kobberkabler.

Det har skjedd en revolusjon på kommunikasjonsfronten de siste 30 årene. På 70-tallet ble telefonkablene bare brukt til å overføre telefonsamtalene våre. I dag flyr også tekst, data, grafikk, bilder og video gjennom telenettet.

Fulgte internett

Da ISDN (Integrated Services Digital Network) ble utviklet på 80-tallet, ble overføringskapasiteten omtrent firedoblet, i forhold til det analoge systemet. Det digitale overføringssystemet ble tatt i bruk hånd i hånd med Internett i løpet av 90-tallet.

Utover på 90-tallet ble enda mer effektive metoder aktuelle. Og ADSL (Assymetric Digital Subscriber Line) ble “født” ved hjelp av enda bedre utnyttelse av de gamle kobberkablene.

Videoutvalget hjemme

ADSL har nesten ti ganger så stor overføringskapasitet som ISDN, og i første omgang brukes det til å få større hastighet på Internett. ADSL vil også gjøre det mulig å få videosjappa hjem til deg. Du kan nemlig ta imot video av samme kvalitet som på en videokassett med en overføringshastighet på 2 Mbit/sek.

Systemet er under full utbygging. Det er ventet at antall ADSL-abonnenter i Norge vil passere hundre tusen i løpet av 2002.

Stor kapasitet

Disse overføringssystemene går gjennom de samme kobberkablene som ble gravd ned den gangen telefonapparatene var grå og hadde nummerskiver vi dreide rundt.

– Da nettverket av kobberkabler ble lagt omkring i landet, visste vi at det hadde en mye større overføringskapasitet enn vi greide å utnytte. Men vi kunne selvfølgelig ikke forutse den voldsomme utviklingen innen elektronisk utstyr som vi har fått i løpet av de siste årene, sier professor Nils Holte ved Institutt for Teleteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

TV gjennom telenettet

Det siste nye forskerne arbeider med nå, er VDSL (Very high bit rate Digital Subscriber Line). Med en overføringshastighet på opptil 52 Mbit pr. sekund, gjør VDSL det mulig å overføre store mengder video samtidig via telefonkabelen – uten at det går ut over kvaliteten. En så høy hastighet er mulig ved at man tar i bruk høyere frekvenser på telefonlinjene enn man har brukt tidligere.

I praksis betyr det at man kan få alle teletjenester, inkludert hele TV-tilbudet, inn i stua via telenettet. Spørsmålet blir bare om vi er villige til å betale for det.

Kombinasjon med kobber

Rekkevidden for VDSL er mye kortere enn for ADSL, slik at de gamle kobberkablene må kombineres med fiber.

– Fiberløsninger blir relativt dyre, først og fremst på grunn av kostbar graving. Den gamle kobberkabelen vil fortsatt bli brukt i den siste kilometeren inn mot hvert hus, forklarer Nils Holte.

VDSL er foreløpig forbundet med teknisk, økonomisk og markedsmessig usikkerhet. Det kan dermed ta litt tid før VDSL blir vanlig.

FAKTA:

 • ISDN – Integrated Services Digital Network: Overføringskapasitet på 144 kbit/sekund.
  Godt egnet til overføring av tale, tekst og bilder.
 • ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line: Overføringskapasitet på maksimalt 8 Mbit/sekund.
  Godt egnet til overføring av data, Internett og video.
 • VDSL – Very high bit rate Digital Subscriber Line: Overføringskapasitet på inntil 52 Mbit/sek.
  Godt egnet til overføring av mange TV-kanaler samtidig i tillegg til alle andre teletjenester
 • ADSL kan bare benyttes innen en radius på 3-4 km fra telefonsentralen.
  Dette dekker langt over halvparten av abonnentene. Ny utbygging av nettet er nødvendig for å nå de som ligger lengst unna sentralen.
 • VDSL rekker bare inntil 1 km i kobberkabelen, og må bygges ut i kombinasjon med fiber.