1020609395.07.jpgNone.medium

En bever er villig til å ofre livet for å beskytte territoriet sitt. Derfor er det viktig med klare signaler for å advare inntrengere.