Madagaskars genetiske bibliotek forsvinner

Plantearten Madagaskar periwinkle brukes som medisin mot barne-leukemi. Hvis mangfoldet av endemiske arter forsvinner, vil vi kunne utrydde medisinske planter.