1017836645.46.jpgNone.medium

Professorene Steinar Engen, Institutt for matematiske fag, (t.v.) og Bernt-Erik Sæther, Zoologisk institutt, fremhever at prosjektet de har gjennomført er et godt eksempel på at det tverrfaglige samarbeidet ved NTNU bærer frukter. Foto: Arne Asphjell