Mer rettferdig hoppski-lengde

Nye regler i fremtiden vil gjøre at også mer atletiske utøvere kan hevde seg i toppen. Dette mener professor Helge Nørstrud, NTNUs fremste ekspert på aerodynamikk. Han har utviklet dagens formelen som bestemmer hvor lange ski hopperne har lov til å bruke.

Kanskje blir framtidas utøver en sumobryter, eller en annen tungvekter?

Kanskje blir framtidas utøver en sumobryter, eller en annen tungvekter?

FIS – Federation Internationale du Ski – har forkastet sin egen gamle regel for hoppskilengde, og innført professor Helge Nørstruds formel som standard. Dette skjedde etter at Nørstrud ble invitert til Sveits for å holde et foredrag for FIS-toppene om sine beregninger av fornuftig skilengde.

Nørstrud foretok en omfattende dataregistrering under sommerhopprennet i Granåsen i 1996 foretok Nørstrud en omfattende dataregistrering. Hoppernes høyde, vekt og hopplengder ble målt, og på grunnlag av en analyse av disse dataene har Nørstrud utviklet en teori for hva som vil være korrekt lengde på skiene til hver enkelt utøver.

Den gamle FIS-formelen sa at maksimal lengde på en hoppers ski var hopperens høyde pluss 80 centimeter: Skilengde = Høyde + 80 cm. På grunnlag av NTNU-rapporten fra Granåsen og en standard skibredde på 11 cm har Nørstrud utviklet denne formelen for maksimum skilengde: Skilengde = 0,9 x Høyde + 1,5 x Vekt.

For å forenkle formelen ytterligere, har Nørstrud analysert sammenhengen mellom vekt og høyde, og bakt vekt inn i høyde slik at vekta er bare indirekte med i formelen: Skilengde = 1,45407 x Høyde.

FIS la på ørlite grann på skilengden og valgte 1,46 som multiplikasjonsfaktor, og det er dagens gjeldende «Nørstrud-formel» for skilengde.

Hopp på 250 meter om 20 år

Nørstrud har laget en kurve som viser hvordan hopprekordene har utviklet seg gjennom årene, og på basis av dette spår han at et hopp på 250 meter vil komme rundt år 2020.

– Dette kan virke skremmende når man tenker på at en skihopper er å betrakte som et fly uten motor og med en forholdsvis høy bærebelastning, sier Nørstrud. – Derfor vil det settes store krav til sikkerhet og riktig dimensjonering av bakkene med slike lengder. Professoren spår også at skiene vil bli asymmetriske (venstre- og høyreski). Dagens regelverk favoriserer lange og slanke hoppere, og Nørstrud tror at reglene for skilengde på sikt vil endres slik at også mer atletiske utøvere kan hevde seg i toppen.

Hodet mellom beina

En forutsetning Nørstrud har lagt til grunn for sine beregninger, er at løftet fra hopperens kropp skal være av samme størrelse som løftet fra begge skiene når hopperen ligger i den aerodynamisk optimale stilling. Den mest optimale stillin gen for ski og hopper er som kjent Bokløv-stilen eller V-stilen, som fikk sitt gjennombrudd for vel ti år siden. Aerodynamikeren Nørstrud så med en gang at den omstridte stilen var riktig for å oppnå større lengder. – Ved at skiene spres, øker flaten hopperen kan flyte på, forklarer han.

– Du må putte hodet ned mellom beina for å få best resultat. Da får du en interaksjon i luftstrømmene mellom ski og kropp som tilsvarer den grågåsa oppnår når den flyr i flokk.