Mais under press

Hvite rundballer fylt med gress, er et kjent syn på jordene. Men rundballer kan også lagre finkuttede maisplanter.

Fra Danmark og sørover i Europa blir det dyrket mye fôrmais. Dette fôret inneholder mer energi enn vanlig gress. I dag lagres maisgresset i store siloer som må være helt lufttette for at ikke fôret skal bli ødelagt. Med få dyr på en gård, og lavt forbruk av silogress, kan det øverste gresset bli liggende for lenge. Kombinert med at luft slipper til, blir fôret ødelagt. Ved lagring i rundballer vil det også bli enklere å handle med maisgress. Fjellbønder i Alpene kan vanskelig dyrke mais selv, – dermed kan kjøp av rundballer bli en løsning.

Det norske firmaet Orkel AS så et klart marked for en spesiallagd rundballepresse, og samarbeider nå med et firma i Sveits. SINTEF har evaluert styringssystemet for prototypen som er under utvikling. Systemet lokaliserer hvor ballen er i øyeblikket, det løfter armer og hendler og får pressa til å reagere på kommando.

– Vi har utarbeidet kravspesifikasjon, påpekt avvik og anbefalt videre tiltak for å lage et best mulig system, sier Mary Ann Lundteigen, forsker ved SINTEF Elektronikk og kybernetikk.

Den nye rundballepressen skiller seg fra de vanlige pressene på flere områder. Presskammeret må være så tett som mulig for å unngå spill av det finkuttede materialet. Maskinen er stasjonær, men mobil og må jobbe svært raskt. Målet er at den skal produsere minst 40 baller i timen, være helautomatisk og kunne trekkes med traktor fra kunde til kunde.