Helsetjenesten står foran en industriell revolusjon

Dagens helsetjeneste er håpløst gammeldags, hevder Kjell Borthne i firmaet Cardiac. Ny, avansert teknologi gjør at helsetjenester må drives på en helt annen måte i framtida.

Tidligere barnelege ved RiT, nå seksjonsleder for medisin i Cardiac, Kjell Borthne, spår at vi får frittstående helsedatasentre utenfor sykehusene, som formidler pasientdata, tolkning av data - ja til og med diagnoseforslag.

Tidligere barnelege ved RiT, nå seksjonsleder for medisin i Cardiac, Kjell Borthne, spår at vi får frittstående helsedatasentre utenfor sykehusene, som formidler pasientdata, tolkning av data – ja til og med diagnoseforslag.

– Organiseringen av helsevesenet har enda ikke passert den industrielle revolusjon, sa Kjell Borthne, leder for den medisinske seksjonen i porsgrunnsfirmaet Cardiac AS, på Kursdagenes sesjon om IKT i helsesektoren. Borthne mener en prosedyrestyrt produksjon? vil være den framtidige organisasjonsformen i helsesektoren.

Enorm vekst i helsedata

Som begrunnelse anfører Borthne at sensorteknologien forandres meget raskt – mikrochips og molekylærbiologi gjør det mulig å foreta målinger av helseparametre, som for få år siden var utenkelige.

Dette, sammen med kartlegging og analyse av genkoder, vil medføre en sterk økning i tilgjengelig kunnskap og ikke minst datastrøm og total datamengde.

Helsepersonell vil derfor stå overfor et mer komplisert beslutningsgrunnlag, og det blir nødvendig med avanserte informasjonssystemer for prosessering og tolkning av datamengdene.

Pasienten blir en krevende kunde

Dette vil igjen påvirke måten helsetjenesten er organisert på, med en betydelig endring av roller, hevder Bortne, som ser for seg følgende scenario:

  • Pasienten blir en krevende kunde som i større grad tar ansvar for egen situasjon.
  • Den elektroniske pasientjournalen blir pasientens eiendom, og han sitter med råderetten.
  • Sikkerhetskontrollen av pasientdata flyttes ut av sykehuset og til profesjonelle databanker som forvalter data omtrent som banker forvalter penger i dag. Slike datasentraler kan også levere tolkning av data.
  • Diagnostikk og behandling kan bli tjenester som megles.
  • Avanserte mikrosensorer og fjernovervåkning kommer i større grad og gir bedre datagrunnlag for behandling, og kanskje også styring av behandling.
  • Spesialhelsetjenester vil organiseres i mindre sentra. Allmennlegen – mesterhåndverkeren som følger pasienten hele veien vil forsvinne.
  • Trivselselementer som service, underholdning, tilgang til kontortjenester etc kan bli avgjørende for pasientens valg av sykehus.
  • Ingeniørfaglige tjenester vil bli mer etterspurt i helsesektoren.

Elektronisk journal

Et hovedtema som gikk igjen i flere av fordragene, var arbeidet som nå pågår med utvikling av elektroniske pasientjournaler som inneholder både tekst, bilder og grafiske data og blir passordbeskyttet tilgjengelige via nettet. Den økende mobiliteten blant folk gjør at slike systemer tvinger seg fram, og “Electronic Healthcare Record Communication” kan bli den europeiske standard på dette feltet.