s07_Mast

Statnett vil utbedre betongfundamentene som strømmastene står på. Nå jobber de sammen med SINTEF for å finne den beste fremgangsmåten.
Foto: SINTEF