Ny termometertype kan redde liv

  • Publisert 01.11.01

En del svært syke pasienter dør fordi kroppstemperaturen blir målt feil. En diplomoppgave ved NTNU skisserer et nytt prinsipp for termometre som kan beregne kjernetemperaturen mer nøyaktig.

Av Live Oftedahl

En undersøkelse gjort av det amerikanske Centers og Disease Control, viser at 50.000 pasienter i USA dør årlig på grunn av feilmåling av kroppstemperaturen. Diplomoppgaven til Magnus Hakvåg ved Institutt for fysikk skisserer en ny måte å beregne kroppens kjernetemperatur på. Han forsker nå videre på den nye metoden.

Det er for tidlig å avsløre innholdet i prinsippet, men Hakvåg kan fortelle at det nye termometeret ikke måler temperaturen på noen av de tradisjonelle områdene på kroppen. Dødsfallene på grunn av feilmålinger skyldes at det ikke oppdages raskt stigende feber hos svært syke pasienter. Hakvåg forklarer at termometrene som finnes på markedet i dag, er nøyaktige. Men det er spesielt to årsaker til at temperaturmåling i dag ikke alltid er tilfredsstillende: Temperaturen kan måles på feil sted, og termometeret kan brukes feil. Hakvåg forklarer at trommehinnen er best egnet til å beregne kjernetemperaturen i kroppen, bedre enn målinger i munnen, rektum eller armhulen.

– Rektale målinger viser ofte en temperatur som er over en time forsinket i forhold til kjernetemperaturen. Hvor forsinket avhenger av kroppsmassen og blodgjennomstrømningen til pasienten. De nye øretermometrene kan også lett brukes feil.

– Forskjellige grunner som øregangens krumning, ørevoks eller trange øreganger, gjør at det noen ganger er øregangens temperatur som måles i stedet for trommehinnens. Randi E. Reinertsen ved SINTEF Unimed vil ikke bekrefte om tallmaterialet fra USA har relevans for Norge, men hun forteller at man i Norge ikke har noen kvalitetssikret prosedyre og metode for måling.