s09_Klippfisk-1

Forsker Jens T. Thielemann testet fisketellesystemet ved hjelp av lakseprofiler i papp, klistret på en bånd som ble sveivet foran kamera. På grunn bevegelsen ser "klippfisken" gjennomskinnelig ut. Foto: SINTEF