s09_Klippfisk-1

Forsker Jens T. Thielemann testet fisketellesystemet ved hjelp av lakseprofiler i papp, klistret på en bånd som ble sveivet foran kamera. På grunn bevegelsen ser «klippfisken» gjennomskinnelig ut.
Foto: SINTEF