Foto: SINTEF Bygg og miljø

Barn blir oversett i trafikken

  • Publisert 01.11.01

Bilister er for lite flinke til å slippe unger over gangfeltet. Spesielt blir unger som er alene, oversett.

Dette er én av konklusjonene forskerne Liv Øvstedal og Eirin Ryeng ved SINTEF Bygg og Miljø har kommet fram til. De har undersøkt hvordan unger oppfører seg i trafikken og hvordan trafikkløsningene egentlig fungerer for barn.

– Ved gangfelt stoppet flere bilister for barn i følge med en voksen eller med andre unger, enn for barn som var alene. Dette er selvfølgelig oppsiktsvekkende. Spesielt ille blir det når man vet at barn ofte slurver med reglene når de er alene i trafikken, sier Øvstedal.

Forskerne fant også ut at barn i seksårsalderen er veldig regelstyrte. De blir nærmest handlingslammet dersom noe uforutsett skjer, og har problemer med å lese trafikkbildet. Dersom de får grønt lys, krysser de veien uten å se seg om. De stoler blindt på at blilistene også følger trafikkreglene.

– De barna som er mest utsatt i trafikken er likevel i aldersgruppen åtte til ti år. De begynner å føle seg trygge og følger ikke lenger reglene så nøye.

Dessuten er de vimsete og uforutsigbare, forklarer Ryeng. Gutter i åtteårsalderen er et klart faresignal for bilister. Det viste seg at gutter krysset veien på rødt lys fem ganger så ofte som jenter. Når ungene blir eldre enn ti år, blir de fleste flinke til å lese trafikkbildet, og ser seg godt om før de krysser veien.

Forskerne undersøkte måter barna krysset veien på og måter de beveget seg langs veistrekninger på. Den beste måten å krysse veien på, var ifølge undersøkelsen ved hjelp av gangfelt som ligger på en hump. Alle bilistene hadde respekt for humpen og senket farten.

Lyskryss fungerte også godt, så lenge bilene stopper på rødt. Ved ferdsel langs veien ser gang- og sykkelveier ut til å fungere godt. Nesten alle barna gikk på gang- og sykkelveien, ingen i bilveien. Det brede området gir ungene frihet til å utfolde seg i sikkerhet, atskilt fra veien.

– Undersøkelsen viser blant annet at trafikkløsningene må være enkle og lette å forstå for barna. Men løsningene må også være fornuftige, slik at de eldre ungene ser vitsen i å benytte dem. I tråd med nullvisjonen bør vi ha en fartsgrense på 30 km/t overalt der det er fotgjengerfelt, sier Øvstedal. Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag fra Veidirektoratet, og opplysningene er hentet inn ved hjelp av videofilming av 1876 barn.