Ved hjelp av sonarteknologi og en miniubåt har forskerne fått detaljerte bilder av skipsvraket. Foto: Forsvarets forskningsinstitutt / NTNU

Har funnet skipsvrak på bunnen av Mjøsa

Rester etter et skip er funnet på 400 meters dyp i Mjøsa. Det kan være det eldste som noensinne er funnet i innsjøen.

I to uker har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sammen med NTNU kartlagt utvalgte områder i Mjøsa – Norges største innsjø.

Oppdraget var å kartlegge eksplosiver og ammunisjonsavfall, men miniubåten Hugin har også gjort andre spennende funn. Den oppdaget et gammelt skipsvrak som kan være fra en tid mellom år 1300 og 1850.

Kan være 700 år gammelt

– Dette er et helt unikt funn, sier Øyvind Ødegård, marinarkeolog ved NTNU Vitenskapsmuseet og AMOS – Centre for Autonomous Marine Operations and Systems.

Bildet viser Øyvind Ødegård

Øyvind Ødegård. Foto: Åge Hojem

Skipet – eller den store båten – ble funnet på 410 meters dyp.

Hvis anslaget om alder på skipet er rett, kan det være det eldste som til nå er funnet i Mjøsa.

– Funnet er neppe eldre enn 1300-tallet, men samtidig neppe yngre enn fra år 1850. Dette er en potensielt veldig viktig brikke i å forstå sjøfarten på Mjøsa, sier Ødegård.

Hugin fant skipet

Hugin er en autonom miniubåt som opererer uavhengig av fysisk forbindelse med overflaten. Den samler data ved hjelp av avansert sonarteknologi som gir detaljerte bilder av alt som ligger på bunnen.

Fra bildene kan forskerne allerede se at det er en klinkbygd trebåt, sier Ødegård til NRK.

– Vi ser også formen på stavnen at den er cirka 10 meter lang og cirka 2,5 meter bred. 

Bildet viser Miniubåten Hugin

Miniubåten Hugin er klar for oppdrag på Mjøsa. Foto: Merete Nyheim / NTNU

Dersom det er riktig at det er et ror i stavnen, så indikerer dette at vraket ikke er eldre enn fra 1300-tallet. Dette fordi det ikke er kjent at båter og skip fra før 1300-tallet hadde ror i stavnen.

Videre undersøkelser

Neste steg er at NTNU skal ned med undervannsdronen ROV Blueye og undersøke vraket nærmere. Et viktig mål er å få konstatert hvor gammelt skipsvraket er.

– Det vi finner på bunnen her er viktig for historien til Mjøsa og regionalt, sier Ødegård.

Oppdrag Mjøsa

Dette var en av flere tokt som en del av Oppdrag Mjøsa. I dette toktet var hovedoppgaven å lete etter ammunisjon og eksplosiver dumpet i Mjøsa. Som forventet har det blitt funnet store mengder dumpet ammunisjon. Også på uventede dumpeplasser.

Dumpingen startet rett etter krigen, da store mengder krigsetterlatenskaper fra tyskerne havnet i Norges største innsjø. Også i tiårene etter ble Mjøsa brukt til dette formålet, blant annet av Raufoss Ammunisjonsfabrikk.

Man er kjent med at det på ferga som den gang gikk mellom Gjøvik og Mengshol ble det kjørt om bord lastebiler fullastet med ammunisjon. Midt ut på Mjøsa kvittet man seg med lasten. 

Bildet viser Kasser med ammunisjon på Mjøsas bunn.

Sånn ser det ut; kasser med ammunisjon på Mjøsas bunn. Foto: Guro Wang Øverli

Dette området ligger i nærheten til inntaket til drikkevann. Om den gamle ammunisjonen kan være en potensiell forurensende kilde, er noe denne forskningen skal bidra til å kartlegge.

Ett av flere mål for Oppdrag Mjøsa er å bidra til å sikre Mjøsa som drikkevannskilde. NTNU er også opptatt av å utvikle metoder og teknologi for effektiv kartlegging, undersøkelse og overvåkning. Det langsiktige målet er å legge til rette for bærekraftig bruk av Mjøsa, og samtidig opprettholde økosystemet.