bøker

Nye bøker: Samspill og innovasjon

Nye bøker Samspill og innovasjonTone Merethe Aasen og Oscar Amundsen:

Innovasjon som kollektiv prestasjon

Gyldendal Akademisk

 

Denne boka belyser temaet innovasjon fra ulike sider og er bygd opp rundt tre hovedspørsmål: Hva er innovasjon? Hvordan skjer innovasjon i organisasjoner? Hvordan kan innovasjon ledes?

Budskapet er at innovasjon er resultatet av et samspill mellom mange ulike aktører, kompetanser, hendelser og rammebetingelser – altså at innovasjon er en kollektiv prestasjon.

Aasen er forskningsleder ved NTNU Samfunnsforskning AS, Studio Apertura; og Amundsen er forsker ved NTNUs Institutt for voksnes læring og rådgivervitenskap.