Statsbygg vil verne

Statsbygg har foreslått vern eller fredning av 293 norske undervisningsbygg. Blant disse er en rekke bygninger som tilhører NTNU. Planen omfatter 21 hus – og ikke bare av det gamle slaget. Den yngste bygningen som trolig blir vernet, er Varmeteknisk laboratorium fra 1951 og 1964 (bildet).

Forslaget er utarbeidet av Statsbygg, som har sendt det videre til Kunnskapsdepartementet. Når departementet har gått gjennom forslaget, blir det sendt over til Riksantikvaren. Her skal det utarbeides forvaltningsplaner for hvordan vedlikehold, utvidelse og oppgraderinger av de vernede bygningene skal håndteres. Fullstendig liste over hvilke NTNU-hus som omfattes av planen, ligger på Kunnskapsdepartementets nettsider.