Renere forbrenning

Gass- og kullkraftverk verden over krever renere forbrenning og mindre klimagassutslipp. Forskere på SINTEF jobber aktivt med to teknologier som kan bidra. Begge teknologiene baserer seg på materialer som kan ta opp, transportere og avgi oksygen. Disse egenskapene utnyttes i oksygenbærere i forskjellige teknologier basert på chemical looping-prinsippet og i keramiske oksygen transport-membraner.

I begge tilfellene separeres oksygen fra luft slik at forbrenning kan foregå i ren oksygen. Avgassen fra en slik ren forbrenning vil kun bestå av CO2 og vanndamp. Dette utprøves nå i store prosjekter som BIGCCS, BIGCO2 og BIGCLC, samt europeiske prosjekter.