Blueprint

Smart kloss

Stavneblokka er navnet på en byggekloss som er under utvikling i Trondheim, med støtte fra Innovasjon Norge. Den produseres av gjenbrukt tremateriale og skal markedsføres som en fleksibel byggekomponent. Klossen binder CO2, reduserer uttak av ny skog og hindrer biologisk avfall i å havne på deponi. Stavneblokka er et samarbeidsprosjekt mellom industridesignfirmaet Gaia Trondheim, arbeidstrenings- og rehabiliteringssenteret Stavne Gård og arkitektmiljøet ved NTNU.