A-post

Posten Norge ga i desember i fjor ut to nye frimerker med motiver fra Trondheim. Det ene viser Hovedbygningen på Gløshaugen i full sommerprakt. Det andre viser Studentersamfundet og Hovedbygningen en vakker høstdag. Begge er A-postmerker.