Boston

Satser på og med Boston

Skal NTNU og Midt-Norge i framtida ha et fremragende nyskapingsmiljø, trengs kunnskap og impulser utenfra. NTNU har derfor etablert kontakt og samarbeid med institusjoner og personer i Boston, USA.

Boston regnes som ett av verdens fremste nyskapingsmiljøer. Studenter fra NTNUs entreprenørskole har vært på studiebesøk der; forskere fra Boston har gjestet NTNU; og det er utarbeidet et detaljert forslag til samarbeid, der blant annet phd-utdanning inng år.