Førerløs transport i storbyer

SINTEF er eneste nordiske partner i det ferske EU-prosjektet CityMobil der 40 millioner euro skal bidra til å utvikle mer effektiv transport i europeiske byer.

Heathrow flyplass, et nytt utstillingssenter i Roma og den spanske byen Castellón, er de utvalgte stedene som skal demonstrere og bekrefte automatiserte transportløsninger. I løpet av fem år vil disse stedene ha installert fullt utviklet automatiserte transportsystemer, og de første resultatene vil ha blitt evaluert.

Det omfattende EU-prosjektet består av fem delprosjekt, og SINTEF skal arbeide innenfor to av disse med oppgaver som blant annet omhandler betalingssystemer og lover/regelverk med hensyn til sikkerhet. Trondheim er også plukket ut til å delta i en referansegruppe på 15 europeiske byer som skal bidra med aktuelle problemstillinger til CityMobil og teste ut løsninger i prosjektet.