Blueprint av oljerigg

BAKTERIER GIR MER OLJE

Forskere ved SINTEF/NTNU har gjennom prosjektet Microbial Improved Oil Recovery (MIOR) greid å dokumentere at spesielle bakterier kan være med på å øke oljeproduksjonen. Bakteriene (Dietzia) som lever i vann, bruker hydrokarboner fra oljen som energikilde, og næringsstoffer i vannet for å vokse. For å komme lettere til maten, produserer de kjemiske stoffer som senker grenseflatespenningen mellom olje og vann. I et reservoar kan restoljen ligge som små dråper i porene. Ved vannflømming presses den ut, og oljedråpene må endre fasong når de passerer porehalser. Når bakteriene har skaffet til veie de kjemiske stoffene og senket grenseflatespenningen, blir det lettere for oljedråpene å endre fasong. Med mange nok bakterier til stede glir dermed restoljen som er igjen i reservoarene, lettere ut når de fylles med vann.