Fengseles rammer. Her fra Tunga fengsel i Trondheim.

Forsømte ADHD-fanger

Kriminalomsorgen har sviktet innsatte med hjerneskaden ADHD. Det gjøres altfor lite for å diagnostisere og behandle innsatte med denne lidelsen. Det mener flere norske forskere, deriblant Kirsten Rasmussen, professor i rettspsykologi ved NTNU. Rasmussen har kartlagt utbredelsen av ADHD i Trondheim fengsel, og konkluderer med at en tredel av de innsatte har symptomer på sykdommen. – ADHD er fortsatt vår mest underdiagnostiserte tilstand, mener Rasmussen.