FÆRRE SELVMORD

I 1987 prøvde ca 20 000 nordmenn å ta livet av seg med medikamenter. I 2002 var tallet halvert. Også de som lykkes i sitt forsett (i 2002 var det 494 slike dødsfall), har blitt færre år for år. Tallene er basert på en undersøkelse NTNU og St. Olavs Hospital nylig har gjort i Trøndelag. Årsaken er den store satsingen på selvmordsforebyggende arbeid, mener ansvarlig for undersøkelsen, professor og overlege Tarjei Rygnestad. Han peker også på at dagens medikamenter er mindre farlige enn før, og at behandlingen av depresjoner er bedre.